0777 806 300

14 Phan Châu Trinh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000

96 Châu Thị Vĩnh Tế, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000

107 Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000

©2019 by Sora K-Nail Studio

NAIL ART SALON IN DANANG

welcome to sora k-nail studio

 

SALON IN DANANG

We’re waiting for you!

Daily: 9am - 9pm

 
 
 

GIVE YOUR MANICURE & PEDICURE A MAKEOVER

Learn About What Our Nail Studio Offer

IMG_7095.JPG

MANICURE

Basic (180,000 VND)
Deluxe (Depend on the nail design)

IMG_7036 2.JPG

PEDICURE

Basic (190,000 VND)
Deluxe (Depend on the nail design)

CONTACT SORA K-NAIL STUDIO


14 Phan Châu Trinh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000

96 Châu Thị Vĩnh Tế, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000

0777 806 300